dimecres, 2 de novembre de 2016

Inici

Aproximació als repositoris

És un sistema informàtic on s'emmagatzema  informació d'una organització amb la finalitat que els seus membres la puguin compartir.

Aquestes eines permeten la difusió corporativa, així com també continguts culturals, cientificotècnics i divulgatius. Ajuden a augmentar la visibilitat de la pròpia institució i/o organització, així mateix, incrementen l'impacte dels diferents resultats de la institució sobre una temàtica concreta. 

Característiques

Poden emmagatzemar qualsevol tipologia documental, entre els quals poden ser llibres, tesis, fotografies, material cartogràfic, etc.
  • Accés obert: promou l'accés lliure i gratuït, fomentant principalment lliure disponibilitat i permet a qualsevol usuari la lectura, descàrrega, impressió, distribució, etc. sempre i quan es segueixin els estàndards dels drets d'autor corresponents
  • Accés restringit: aquells que només els poden consultar usuaris específics, ja que normalment es troben protegits amb un usuari i una contrasenya. 

Tipologies

  • Temàtics: agrupen documents relatius a una disciplina concreta
  • Institucionals: creats per organitzacions pròpies on recullen, difonen i es preserven les publicacions elaborades per la pròpia organització.
  • Cooperatius: integren informació i documents de diverses institucions