Qui som

La biblioteca pública antigament denominada Biblioteca Provincial, és de titularitat estatal i està gestionada pel Departament de Cultura de la Generalitat en virtut de les transferències en matèria de cultura entre l'Estat i la Generalitat. Forma part del Sistema de Lectura Pública de Catalunya, prestant els serveis propis de la biblioteca i contribuint a la implentació de projectes i programes comuns.

La Biblioteca Pública de Girona es fundà el 1848, arran de les desamortitzacions eclesiàstiques, amb la finalitat de custodiar i conservar els fons bibliogràfics procedents dels monestirs de la província.

A aquesta vessant de guarda i custòdia del patrimoni documental provincial i, amb el pas dels anys, s'hi ha afegit les que són pròpies de les biblioteques públiques actuals: acompanyar a l'aprenentatge al llarg de la vida, fomentar i propiciar el plaer per la lectura i disposar de qualsevol tipus d'informació per al creixement individual i col·lectiu amb la finalitat de contribuir al desenvolupament d'individus i societats més lliures.

Quina és la nostra missió?

La biblioteca vol garantir l'accés de tots els ciutadans, ciutadanes i institucions a tota mena d'informació oferint un accés gratuït a les seves col·leccions, serveis i activitats que promouen el gust per la lectura, la informació, el coneixement i l'aprenentatge al llarg de la vida.
La biblioteca és també un espai de trobada que crea vincles, fomenta la cohesió ciutadana i treballa en col·laboració amb altres agents culturals i socials.
Amb més de 165 anys d'història disposa d'una àmplia col·lecció local i un important fons patrimonial que posa a l'abast dels ciutadans de Girona i erudits d'arreu.

Com treballem?

La seva col·lecció i la programació d'activitats plural i oberta, així com els seus recursos humans disposats a ajudar en la recerca exacta de la informació desitjada i en donar un servei amable i proper són les eines fonamentals per acostar-nos a la nostra missió.

A més, la seva diversitat d'usuaris (edats, gènere, procedències, formació, interessos) la fa un espai de convivència amb una riquesa extraordinària.

L'obertura cap a les institucions locals de tota mena ha de propiciar que l'oferta dels seus serveis s'adeqüi de forma constant i evolutiva a les necessitats presents i futures d'aquestes, per tal de brindar-los l'acompanyament informatiu que es mereixen per al seu correcte desenvolupament.

Amb el trasllat a la nova seu d'Emili Grahit, la biblioteca disposa finalment de l'espai òptim per poder oferir una millor i més diversificada estada al centre adequada als interessos específics individuals i col·lectius que conviuen a Girona.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada