Repositoris Universitaris Catalans

TDX. Tesis Doctorals en Xarxa


Repositori cooperatiu que, en format digital, hostatja tesis doctorals llegides a les universitats Catalanes i també a altres comunitats autònomes. És gestionat i coordinat pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) i patrocinat per la Generalitat de Catalunya.

El seu accés lliure permet la cerca del text complet, ja sigui per autor, director, títol, paraules clau, universitat, etc.

Els seus objectius són:
  • Permetre la difusió internacional dels resultats de la recerca universitària
  • Oferir als autors una incrementació a l'accés i la visibilitat dels seus treballs
Afavorir l'edició electrònica en obert de la producció científica

Enllaç directe
TDX

RECERCAT

Aquest repositori és impulsat per les universitats de Catalunya i la Biblioteca de Catalunya, gestionat i coordinat pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), patrocinat per la Generalitat de Catalunya i també compta amb la participació d'altres institucions catalanes.

La principal finalitat és fer més visible la recerca que es porta a terme a Catalunya.

Els objectius són:
  • Augmentar la visibilitat dels documents, autors i institucions que els acullen i també, la recerca produïda a Catalunya
  • Afegir valor als documents a través de citacions normalitzades, estadístiques de consulta, etc.
Enllaç directe
RECERCAT

MATERIAL DOCENT EN XARXA

És un repositori cooperatiu que conté materials i recursos digitals resultants de l'activitat docent que es porta a terme a les universitats membres. La finalitat d'MDX és augmentar la visibilitat i la difusió de la producció docent de les institucions participants, tot contribuint a la innovació educativa, d'una banda, i a l'accés lliure al coneixement, de l'altra.

Enllaç directe
MDX

UPCommons. Portal de Coneixement Obert de la UPC

Dipòsit institucional de la UPC recopila, gestiona, difon i preserva, en accés obert, la producció docent i de recerca de la UPC.

Enllaç directe
UPCommons


DIPÒSIT DIGITAL. UBEl Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona és el repositori institucional que conté en format digital les publicacions en accés obert derivades de l'activitat docent, investigadora i institucional del professorat i d'altres membres de la comunitat universitària. Els documents d'aquest repositori també es recullen en els repositoris cooperatius de Catalunya segons el tipus de document: RECERCAT, Materials Docents en Xarxa (MDX) i Tesis Doctorals en Xarxa (TDX).

Enllaç directe
Dipòsit Digital UB


DIPÒSIT DIGITAL DE DOCUMENTS. UAB
El DDD, Dipòsit Digital de Documents de la UAB, és l’eina a partir de la qual es recopila, gestiona, difon i preserva la producció científica, docent i institucional de la universitat alhora que recull documents digitals que formen part de les col·leccions de les biblioteques de la UAB o que les completen. Mostra una col·lecció organitzada, d’accés obert i interoperable. Aplega una gran diversitat pel que fa a suports, temàtica i tipologia de documents.

Enllaç directe
DDDUAB

E-REPOSITORI. UPF
El repositori institucional recull, difon i preserva la producció intel·lectual en format digital que resulta de l’activitat acadèmica i investigadora de la UPF, les revistes científiques i les publicacions institucionals. La seva finalitat és contribuir a augmentar l’impacte de la investigació feta a la UPF i preservar la memòria intel·lectual de la UPF.
Enllaç directe
Repositori UPF


O2: L'OBERTA EN OBERT. UOC

Repositori institucional de la UOC que recull la producció docent, de recerca i institucional. Els objectius són la difusió, preservació i accés obert de la producció científica. 

Enllaç directe

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada